1. Dobývejte Fextovy zastávky. Na každé z nich na vás čeká nálepka.
  2. Nasbírejte předepsaný počet nálepek, které umístíte do hracího archu.
  3. Za 5 nálepek získáte malou odměnu na jednom ze sběrných míst.
  4. Za 18 nálepek postupujete do slosování o velké ceny.

Od kdy mohu hrát?

Soutěž začíná  13. května a trvá do 31. října 2017

Kde získat hrací arch?

Čeká na vás na všech zapojených zastávkách a akcích, které Fext navštíví.

Kde získat nálepky do turistické soutěže?

Na 15 místech, které najdete ve Fextově mapě.

Na vybraných kulturních a sportovních akcích získáte nálepku žolíka. Sledujte FB stránku MAS Střední Polabí a o všech se včas dozvíte.

Nálepka žolíka patří na políčka 16, 17 a 18. Pokud jich nasbíráte víc, můžete nahradit i další čísla v hracím archu.

Máte problém získat nálepku?

Vyfoťte se na místě a přineste fotku ukázat na jedno ze sběrných míst. Nálepku dostanete obratem.

Kde získat malou odměnu za 5 nálepek?

Na jednom ze sběrných míst.

  • Infocentrum Oblastního muzea Praha – východ, Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem
  • Informační centrum, Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem
  • Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, Čelákovice
  • Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 19

Jak se zúčastnit slosování o velké ceny?

Vyplněný arch se všemi 18 nálepkami je nutné odevzdat do 15. listopadu 2017.  Slavnostní vylosování se uskuteční 2. prosince 2017. Nezapomeňte vyplnit také kontaktní údaje, bez kterých vás nemůžeme do slosování zařadit.

Kam odevzdat hrací arch s 18 nálepkami?

Na výběr máte 3 možnosti:

Elektronicky

Naskenujte hrací arch a pošlete ho na mail soutez@polabsketoulky.cz.

Papírově

Poštou na adresu MAS – Střední Polabí, Plantáž č. p. 402, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Osobně v Kočárovně u brandýského zámku,  Plantáž č. p. 402, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Top