8. Fextovo území 7: Veleň, skluzavka

Ačkoliv ve Veleni je historicky doložena existence minimálně jedné nebo spíše několika tvrzí, do dnešních dob se nedochovaly žádné významnější památky. Ani Fext si žádnou nepamatuje, zase tak dlouho nežije. Z hlavní tvrze zůstal pouze ve sklepě bývalého domu č. 33 vchod do tajné chodby. Bohužel je chodba zasypaná a zazděná.
My se ale podíváme na veleňskou skluzavku. Fext by se určitě rád sklouznul, pokud by nebyl tak nemocný. Vy ale můžete. Nebojte se, skluzavka je bezpečná, zkoušeli jsme ji. Určitě v okolí najdete i nějakou další rostlinu do vašeho herbáře. Dříve tu bývala skládka, dnes Je tu bujná vegetace a rostlin dostatek.

Kam pro nálepku:

Restaurace Obecní dům, Veleň