6. Fextovo území 6: Stará Boleslav, informační a kulturní centrum

Ač se Fext potuluje po středním Polabí už stovky let, ani on nezažil vše. A to žije poblíž místa, které se vepsalo do dějin. Žil byl jeden český kníže, který byl zavražděn z rozhodnutí svého bratra. Po své smrti však neupadl v zapomnění, ale byl oslavován, a následně prohlášen za svatého. Víte, kdo to byl?

Stará Boleslav je úzce spjata s životem i smrtí svatého Václava. Právě zde zemřel a právě zde se o něm dozvíte vše důležité. Prohlédnout si můžete dvě nově zrekonstruované významné církevní stavby – baziliku Nanebevzetí Panny Marie a baziliku svatého Václava. Provedou vás naší nejstarší historií.

Kde získat nálepku:

Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

www.staraboleslav.com

FB @PoutniMistoStaraBoleslav