Akce za žolíka

Posledních pět nálepek získáte na vybraných akcích ve středním Polabí a nově i plněním zábavných úkolů. Za každou navštívenou akci získáte nálepku žolíka, která patří na políčka 16, 17, 18, 19 a 20. Je jen na vás, zda budete navštěvovat akce nebo plnit úkoly.

Akce budou průběžně přibývat na této stránce. Většina z nich bude zveřejněna měsíc dopředu, ale může se stát, že Fext vyrazí na poslední chvíli. Nezapomeňte proto sledovat náš facebook.

Květen 2018

26. června – Zahájení soutěže na hradě Jenštejn, začátek 14.00 (podrobnosti)

Červen 2018

2. června – Polabská květena, přírodovědná procházka, začátek v 9.00 v Přerově nad Labem (podrobnosti)

2. června – Dětský den v Nehvizdech, u Sokolovny – žolík od 15.00 do 17.00

10. června – Fext v KrisKros Café v Brandýse nad Labem, nálepku získáte u obsluhy kavárny od 13.00 do 19.00

23. června – Houštecký cyklomaraton – od 10.00 do cca 13.30 na dětské části závodu, náš stánek s Fextem

Červenec 2018

21. červenec – Do říše hmyzu vycházka – od 9.00 sraz Hluchov, u jizdárny

28. červenec – Letní hasičská zábava – Fextův žolík od 18.00 do 20.00 před OÚ Káraný

Srpen 2018

sobota 4. srpen – 3. narozeniny Kofeinu – žolík od 10.00 do 12.00 u maskota akce, akce probíhá od 8.00 do 14.00 na Masarykově náměstí v Brandýse se nad Labem

sobota 11. srpen –  skanzen v pohádkách Zdenka Trošky, Přerov nad Labem – kostýmovaný program ve skanzenu, na akci se platí vstupné děti 70 Kč a dospělí 120 Kč, náš stánek s Fextem najdete na akci od 10.00 do 14.00 (podle zájmu, přesný čas ukončení sledujte na facebook profilu MAS Střední Polabí)

neděle 12. srpen – Fext ve zprávičkách – natáčení České televize, od 10.00

sobota 18. srpen – Fext na kafi – od 8.00 až do 18.00 nálepka žolíka na baru v kavárně KrisKros

sobota 18. srpen – Komentovaná prohlídka ve Vyšehořovické tvrzi – 9.30 – 11.30, Vyšehořovická tvrz, podrobnosti: Oblastní muzeum Praha-východ

sobota 25. srpen – Slavnosti hraběte Šporka, Byšičky – stánek s Fextem

Září 2018

čtvrtek 6. září – Festival sportu – základní škola na Výsluní, Brandýs nad Labem, žolíka získáte u vstupu na hřiště

sobota 8. září – Vycházka „Voda v krajině“ – naše vycházka, kdy žolíka získáte účastní na ní, od 9.00

sobota 8. září – Fext osobně na Pohádkovém putování Zelenčí – velká akce pro děti – od 12.00

neděle 9. září – Švihák lávkový – každoroční cyklistický závod v Káraném především pro děti, náš stánek s žolíky jako jedno stanoviště, start mezi 13.00 a 15.00

22. září –  Fext na kafi v kavárně KrisKros café v Brandýse nad Labem, žolík od 8.00 do 18.00 na baru, Fextova limonáda za 55 Kč:)

28. září – Náš stánek u brány – k zakoupení budou turistické vizitky, trička s Fextem, hadrové tašky. Stánek od 8.00 do 15.00 u brány ve Staré Boleslavi. A dopoledne bude s námi i náš Fext

Říjen 2018

7. říjen – Vycházka „Co se skrývá v lese

7. říjen – Vejšlap za polabskými strašidly – start z nádvoří čelákovického muzea od 14. 00, cílem je loděnice Čelákovických vodáků

13. říjen – Strašidlovačka, soutěž pro děti, od 17.00 na hřišti v Káraném

21. říjen – Fext na kafi v Kavárně KrisKros, Brandýs nad Labem

31. říjen – Halloweeen na zámku, Brandýs nad Labem, od 15.00 – 18.00 žolík u dlabání dýně

Chcete přidat i vaši akci?

Ozvěte se Olze Fábry, která má Fextovy akce na starosti (fabry@strednipolabi.cz, 723 618 900).