Polabské toulky přírodou

Poskytoval dotace: Ministerstvo životního prostředí

Finanční dotace od MŽP: 78.650 Kč – celkově projekt za 119.150 Kč  (40.500 Kč vlastní zdroje)

O projektu:

Třetí dubnovou neděli se mohou místní děti v doprovodu rodičů připojit k přírodovědné výpravě, která se vydá poznávat jaro v Polabí. Půjde o první ze série sedmi přírodovědných procházek, které organizuje MAS – Střední Polabí v regionu své působnosti. Všechny procházky budou tematicky zaměřené a povede je přizvaný odborník.

První putování povede od Čelákovic směrem k Hrbáčkovým tůním a účastníci se seznámí s jarními rostlinami a pokusí se nahlédnout do života místních obojživelníků. Přídavkem pak odhalí, jaké krásy skýtá lužní les předtím, než se koruny stromů osypou listy.

Kdo nestihne jarní výpravu, nemusí litovat příliš. Už v květnu se koná další vycházka, tentokrát zaměřená na ptačí zpěvy. Chybět nebude ani ukázka kroužkování ptáků.

Všechny přírodovědné procházky jsou otevřené široké veřejnosti.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP