Fextovo zmizení: okruh 2: Cesta do pravěku

Podolanka – Brázdim – Podolanka

Fext byl vždy hrdý na svůj polabský původ a rád pátral po svých kořenech. S oblibou proto vyrážel na Zlatý kopec, který je proslulým archeologickým nalezištěm. Už před 750 tisíci lety tu s největší pravděpodobností žili lidé, tak proč by tu nemohl žít i Fextův předek. A proč by se tu nemohl ukrývat Fext…

Nápověda k obrázkům

Na této trase se soustřeďte na budovy.

Na cestě si můžete udělat hned dvě zástávky s cestou do minulosti.

Na Zlatém kopci nasajete atmosféru staropaleolitického sídliště člověka vzpřímeného. Místo přineslo mnoho radosti i archeologům, kteří zde objevili například nejstarší obydlí v České republice a jeden z nejstarších dokladů používání ohně.

V těsné blízkosti Brázdima se nachází přírodní památka Kuchyňka. Je tvořena buližníkem, což je hornina vzniklá ve starověku, a tu a tam se najde i chráněná rostlina, jako je křivatec český nebo kostřava sivá.

Délka trasy: 10 km