5. Fextovo území 6: Brandýs nad Labem, muzeum

Ačkoliv Fext dobře pamatuje doby, kdy byla za Marie Terezie zavedena povinná školní docházka, sám do školy nikdy nechodil. Má na práci důležitější věci, ale vyzkoušet si posedět ve školní lavici, to by ho lákalo. Naštěstí má na svém území Oblastní muzeum Praha-východ, kde se právě chystá nová výstava.

Výstava „Komenský v komiksu“ připomíná život Jana Amose Komenského výpravným a dobrodružným způsobem. V Brandýském muzeu bude navíc doplněna i o další zajímavosti, které vám ukážou, jak to ve škole vypadalo v dřívějších dobách. Navštívit můžete také stálou expozici nebo výstavu „Dobrodružství z papíru“.

Kde získat nálepku:

přímo v muzeu

www.muzeumbrandys.cz

FB @oblastnimuzeumprahavychod